KARAR:1
                        
Aralık ayı içerisinde yemekli meslek grubu toplantısı düzenlenmesine.18/11/2014.18

KARAR:2
                       
İlimizdeki Sektörümüzün önde gelen firmalarına meslek grubu üyelerimizle birlikte işbirliği ziyaretlerinde bulunulmasına.18/11/2014.18

KARAR:3
                     
Gündemi;
1-ABİGEM'den uzmanların katılacağı İş güvenliği üzerine bilgilendirme sunumu ile
2-Makine Mühendisleri Odası Sakarya Temsilciliğince Odalarının faaliyetlerini tanıtıcı
ve olası işbirliği üzerine sunumun olacağı bir toplantının Meslek grubu üyelerimize yönelik olarak Odamız konferans salonunda düzenlenmesine.

(Gerekirse toplantı diğer Meslek Grubu üyeleri çağrılarak genişletilebilir) Toplantı ile ilgili organizasyonun Eğitim Birimimizce komitemizle koordineli olarak gerçekleştirilmesine.18/11/2014.18

KARAR:4

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.

KARAR:5

Dilek ve temenniler dinlendi.18/11/2014.18

Haber Tarihi : 27/11/2014
Paylaş