KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2013/899 Esas sayı  ve   10.11.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 5 yıllık kıdeme sahip ve site güvenlik görevlisi olarak görev yapan bir kişinin 2013 Yılında brüt ve net olarak alabileceği emsal ücretleri belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.19.11.2014.19

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/1307 Esas sayı  ve   06.11.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 22/10/2013-2014 Ocak ayı tarihleri arasında C yetki belgeli İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı olarak çalışmış bir kişinin önceki tecrübelerine ve çalıştığı alan ve sektöre göre alabileceği emsal (yıllarla göre net ve brüt olarak) ücretinin (brüt ücretlerinin hesabının yıl içindeki vergi dilimlerine göre değişiklikler göstermekle birlikte) brüt 2.798,00-TL, net 2.000,00-TL ila brüt 4.197,00-TL net 3.000,00-TL arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.19.11.2014.19

KARAR:3                 

Ay içerisinde Komitemize havale edilen resmi daireler ve Belediyeler rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatlarla  adı geçen kurum ve Belediyelere  yazılı olarak bildirilmesine.19.11.2014.19                    

KARAR:4                    

Komite Üyelerimize yönelik, meslek grubumuz üyelerinden güzellik salonu işletmecisi Elif ÇETİN tarafından sektörlerindeki 2014/Haziran ayında çıkartılan bir Yönetmelikle epilasyonlarda lazer kullanımı uygulanmasının yasaklanmasının getirdiği mağduriyetlerin giderilmesi hususunda TOBB’a Sağlık Bakanlığı  nezdinde gerekli girişimlerde bulunması hususunda yazı yazılmasına.19.11.2014.19

KARAR:5                 

Dilek ve temenniler dinlendi.19.11.2014.19

Haber Tarihi : 27/11/2014
Paylaş