KARAR: 1
ÖTV ya da vergi indiriminin piyasaya canlılık getireceği hakkında görüş birliğine varıldı. Bu konuda girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 2
MAYIS/2010' da yapılması öngörülen dayanıklı tüketim açık hava tanıtımı ile
ilgili sorunlar tartışıldı.10.12.2009.10
KARAR: 3
Odamız web sitesinde bulunan Ticaret Portalı'nın kullanımı ile ilgili üyelerimize detaylı bilgi verilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 4
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.12.2009.10
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.10.12.2009.10
Haber Tarihi : 16/12/2009
Paylaş