KARAR: 1  
Meslek gurubumuzda bulunan üyelerimiz ile toplantı yapıldı. Sorunları, görüş ve önerileri dinlendi.10.12.2009.10
KARAR: 2
İşyerlerinde hizmet alımı şeklinde çalışan elemanların durumları konusunda Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 3
İnternet'ten yapılan vergi ödemelerinin, Vergi Dairelerince hesaplara geç işlenmesinden dolayı Üyelerimizin sıkıntı yaşadıkları, bu konuda Defterdarlık nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 4
Ticari hayatta karşılaşılan tahsilat sorunlarını azaltmak amacıyla Ticaret Odaları arasında bilgi paylaşımı oluşturulması hususunda TOBB nezdinde girişimlerde bulunularak, bankalardaki gibi bir “Veri Bankası” oluşturulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 5
Üyelerimizin Türk Ticaret Kanunu hakkında ve yasaların tüccarlarımıza verdiği sorumluluklar ve kurallar hakkında bilinçlendirilmeleri konusunda gerekli çalışmalarda bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 6
Meslek grubumuzda kayıtlı bulunan üyelerimize; 1 adet resim ve kimlikleri ile başvurmaları halinde Oda kimlik kartı çıkarabilecekleri hususunda yazı yazılmasının Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 7
Üyelerimizin kendi iş kolları ile ilgili fuarlardan bilgilendirilmesi ve talep halinde bu fuarlara gönderilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.10.12.2009.10
KARAR: 8
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.12.2009.10
KARAR: 9
Dilek ve temenniler dinlendi.10.12.2009.10
Haber Tarihi : 16/12/2009
Paylaş