KARAR:1
   
Toplantılarda zamanın etkin ve verimli olarak kullanılması açısından, başta Komite Başkanlarına olmak üzere, birbirleriyle ilintili gruplar halinde, tüm meslek komite üyelerimize, konunun uzmanlarınca eğitim semineri verilmesiyle (böylelikle de komiteler arası iletişimin arttırılması hedeflenmiş olacaktır) ilgili Odamız Eğitim Servisince konu hakkında çalışma yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.  04.12.2014.21 
   
KARAR:2
              
Hususi (binek) araçlarda kış lastiği zorunluluğunun olup olmadığının Odamız tarafından resmi kaynaklarca araştırılarak, (özellikle kaza durumlarında kış lastiği olmayanların kaskolarının ödenmediği durumlarının da araştırılması) var ise Oda üyelerimize duyurularak kamuoyundaki yanlış algıların değiştirilmesi hususunun Yönetim Kurulumuza arzına.04.12.2014.21 
              
KARAR:3        
              
Odamız 29.Meslek Komitesince İlimizde SRC 5 sertifikalı eğitimi verebilecek firma bilgileriyle ilgili kararı görüşüldü. Tehlikeli madde taşımacılığıyla ilgili verilen SRC 5 sertifikasını kullanabilecek diğer meslek komitelerinde de konunun görüşülerek talep toplanılması ve eğitimlerin İlimizdeki bir firmada verilmesiyle ilgili Odamız Ticaret Servisi Belge Düzenleme Memuru Selman YILDIZ tarafından çalışma yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuzca çalışma yapılmasını arz ederiz. 04.12.2014.21
              
KARAR:4 
              
Özellikle meslek grubumuz üyelerinden gelen vaki taleplerden 6331 Sayılı Kanun kapsamında İş sağlığı ve iş güvenliğin ilave ekonomik maliyetler firmalara yüklemiştir. Her ne kadar bu yasa kapsamında firmalara fayda sağlamakta ise de uygulamada üyelerimizden gelen bilgiler doğrultusunda işyeri hekimlerinin amacına uygun hareket etmedikleri gelen bilgiler doğrultusunda tespit edilmiştir.  Bu konuyla ilgili önerimiz aynı aile hekimliğinde olduğu gibi 1ile 49 arasında çalışanı olan işyerlerindeki çalışanların en yakın hastanelere yönlendirilmesi ve bu tür hizmetlerin oralardan alınmasının üye işyerlerimizin maliyetlerini oldukça düşürerek daha gerçekçi bir çözüm olacağı kanaatindeyiz. Çözüm önerimizin ilgili mercilere iletilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 04.12.2014.21
              
KARAR:5
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.04.12.2014.21
              
KARAR:6 
                
Dilek ve temenniler dinlendi.04.12.2014.21
Haber Tarihi : 12/12/2014
Paylaş