KARAR:1
            
Bilindiği üzere 17.Meslek Grubu çok farklı mesleklerin temsil edildiği bir meslek komitesi olduğundan, tüm üyelerinin sorunlarına gerçekçi yaklaşımlar geliştirmek için müşterek toplantıların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu nedenle önümüzdeki ay içerisinde yeri ve zamanı Komitemizce belirlenmek üzere ve Komite Bütçesinden yemekli bir grup toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.25.11.2014.18
 
KARAR:2                   
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.25.11.2014.18

KARAR:3            
 
Dilek ve temenniler dinlendi.25.11.2014.18

Haber Tarihi : 12/12/2014
Paylaş