KARAR:1
            
Meslek grubumuz tüm üyelerine yönelik olarak 18 Aralık 2014 Perşembe Günü akşamı yapacağımız yemekli grup toplantısıyla ilgili Meslek Komitemizce yaptığımız son hazırlıklar değerlendirilmiştir.02/12/2014.19
Haber Tarihi : 12/12/2014
Paylaş