KARAR: 1      
Şehir içme suyu isale hattının kimyasal şartlandırma yapılıp yapılmadığı hakkında Adasu Genel Müdürlüğünden bilgi istenmesine. Eğer şartlandırma yapılmıyor ise, Meslek Gurubumuzda kayıtlı firmalar tarafından şartlandırmanın yapılabileceğinin de ayrıca bildirilmesi hususunun Yönetim Kuruluna arzına.11.12.2009.13
KARAR: 2      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.12.2009.13
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.11.12.2009.13
Haber Tarihi : 16/12/2009
Paylaş