KARAR: 1      
Levhaların ne zaman acentelere teslim edileceği hususunda T.O.B.B.' ne yazı yazılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.11.12.2009.13
KARAR: 2      
Sigorta Acenteleri Teknik Personel Eğitimi Başvurma Süresi 14 – 25 Aralık 2009 tarihi olarak belirlenmiş olup, eğitimler 8 Ocak – 15 Şubat 2010 tarihleri arasında SEGEM tarafından düzenlenecektir. Son defa yapılabilecek olan bu başvuruların Sigorta Acentesi Üyelerimize duyurulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.11.12.2009.13
KARAR: 3      
Levha kayıt işlemlerini tamamlamış olan sigorta acentesi üyelerimizin, iş çevrelerinde levha kayıt başvurusu yapmadan çalışan acenteler var ise bunları Odamıza yazılı olarak bildirmeleri konusunda Üyelerimize tebligat yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.11.12.2009.13
KARAR: 4      
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.12.2009.13
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.11.12.2009.13
Haber Tarihi : 16/12/2009
Paylaş