KARAR:1
                    
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün, 2014 Yılında İhalesi yapılan ve Müdürlüklerinin deneti altında yapımı devan eden Sivil Savunma Arama Kurtarma Birliği onarım işi elektrik tesisat grubuna ait 952.200 poz no’lu otomatik senkronizasyon tertibatı imalatı işine ait piyasa rayiç bedeli talep etiği 05/12/2014 tarihli ve 11186901.02.952.99/2533 sayılı yazısı ve ekleri yapılacak işin mahiyetiyle özel teknik şartnamesi görüşüldü.               
                      
952-100’lu elle kumandalı (manuel): iki veya daha fazla grubun paralel bağlanmasını temin edecek ve üzerinde çift voltmetre çift frekansmetre, senkronoskop, sıfı voltmetresi, gerekli akım ve gerilim ölçme transformatörleri devreye girecek jeneratörü seçmeye mahssu fiş (buton)veya secici pako şalter, tespit kolu veya konsolu bulunmak şartıyla her nevi ufak malzeme ve işçilik dahil, işler halde teslimi’nin montajşı birim fiyatı’nın:1.377,60-TL +K.D.V.ve montaj fiyatının 118,90-TL +K.D.V.,
                     
952-200 poz no’lu otomatik; otomatik senkronizasyon cihazı, iki adet Watmetre (Watmetrik röleli) sıfır voltmetresi ve diğer özellikler B.F.T.952-100’ün aynıdır. Montajlı Birim Fiyatı 2.182,20-TL +K.D.V. ve montaj fiyatının 193,60-TL  +K.D.V.
                      
Piyasa rayiç fiyatlarının olduğunun adı geçen kuruma Ticaret Servisince yazılı olarak bildirilmesine.11.12.2014.19

KARAR:2                   
                    
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.11.12.2014.19

KARAR:3     
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.11.12.2014.19

Haber Tarihi : 22/12/2014
Paylaş