KARAR:1
        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/1168 esas sayı  ve  22.10.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
                
Dava konusu; Arçelik, Beko gibi firmaların yetkili servisliğini üstlenen işyerinde çalışan  işçinin  27.08.2012 tarihi itibariyle alabileceği ücretin, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.12.12.2014.18
                
KARAR:2         
                 
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/1203 esas sayı  ve   03.10.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
    
Dava konusu; 07.05.2007 – 21.08.2014 tarihleri arasında Teknisyen olarak çalışmış  bir kişinin  belirtilen tarihler arasında  alabileceği  emsal  net ve brüt ücretin, belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.12.12.2014.18

KARAR:3        
                
Meslek grubumuz üyelerine dağıtılmak üzere ve masrafı 2014 Yılı Komite Bütçemizden karşılanmak üzere promosyon yaptırılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 12.12.2014.18

               
KARAR:4
               
Dilek ve temenniler dinlendi.12.12.2014.18

Haber Tarihi : 22/12/2014
Paylaş