KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/933 Esas sayı  ve   02.12.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 01/01/2012-03/06/2014 tarihleri arasında otelin spa merkezinde baş terapist olarak çalışan bir işçinin emsal ücretinin 2.500,00-TL ila 3.000,00-TL arasında alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.26.12.2014.20

KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/1306 Esas sayı  ve   16.12.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 1,5 yıldır C yetki belgeli iş sağlığı ve güvenliği uzmanı olarak çalışan kişinin 01/11/2014 tarihi itibariyle önceki tecrübelerine ve çalıştığı alan ve sektöre göre alabileceği emsal (yıllarla göre net ve brüt olarak) ücretinin (brüt ücretlerinin hesabının yıl içindeki vergi dilimlerine göre değişiklikler göstermekle birlikte) brüt 2.798,00-TL, net 2.000,00-TL ila brüt 4.197,00-TL net 3.000,00-TL arasında olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.26.12.2014.20

KARAR:3                 

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/973 Esas sayı  ve   16.12.2014 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 2005-2014 tarihleri arasındaki kıdemi de nazara alınarak güvenlik görevlisi olarak çalışan birinin alabileceği emsal ücretin belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.26.12.2014.20

KARAR:4                    

Ay içerisinde Komitemize havale edilen resmi daireler ve Belediyeler rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatlarla  adı geçen kurum ve Belediyelere  yazılı olarak bildirilmesine.26.12.2014.20

KARAR:5  

Odamız  güvenlik ve temizlik hizmetleri işleri ihaleleri için verilen kapalı zarf teklifleri açıldı.

Temizlik ve Güvenlik ihaleleri için Meslek Komitemizce düzenlenen Tutanağın Yönetim Kurulumuza arzına.26.12.2014.20

KARAR:6                 

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.12.2014.20

KARAR:7                 

Dilek ve temenniler dinlendi.26.12.2014.20

Haber Tarihi : 5/1/2015
Paylaş