KARAR:1
           
Genel Sekreterliğin Komitemize havale ettiği Sağlıklar İnşaat Taahhüt Hafriyat Nakliyat Tic.ve San.Ltd.Şti.’nin, vergi dairesinde yapacakları bir işleme esas olmak üzere, 34-07-17236 Tescil Plaka No’lu 2007 Model JCB Marka 4CX-SM Tipi Kanal Kazıcı ve Yükleyicisinin rayiç fiyatını tespitini talep ettiği 23/12/2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.
             
Meslek Komitemizce; sözkonusu işmakines,ne ait tescil belgesi  ve evrakları üzerinde  yaptığımız incelemeler neticesinde tesit ettiğimiz piyasa rayiç fiyatının adı geçen Şirkete yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.30.12.2014.20
 
KARAR:2 
           
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/985 Esas sayı ve 18/12/2014 tarihli, 6 yıllık kıdeme sahip elektrik arıza bakım teknikerinin 2014/Temmuz Ayında alabileceği emsal ücretin tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
            
Dava konusu; 6 yıllık kıdeme sahip elektrik arıza bakım teknikerinin 2014/Temmuz Ayında alabileceği emsal ücretin belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücreti alabileceğinin adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.30.12.2014.20
 
KARAR:3        
 
Meslek grubumuza yönelik 18 Aralık 2014 Perşembe Günü akşamı Arya Otel’de gerçekleştirdiğimiz yemekli grup toplantımızın değerlendirilmesi yapılmıştır. 30.12.2014.20
 
KARAR:4        
           
Mesleki sorunlar tartışıldı.30.12.2014.20
 
KARAR:5            
 
Dilek ve temenniler dinlendi.30.12.2014.20
Haber Tarihi : 8/1/2015
Paylaş