KARAR:1

Gerek Kışın yağışların artması gerekse yıl içinde yağmur yağışları sonucu 2.Organize Sanayi Bölgemizdeki Dinsiz Deresi'nin taşması bu bölgedeki Sanayicimizi olumsuz etkilemektedir.

Bu durumun ortadan kaldırılması için Dinsiz Deresi'nin ıslahı yapılması hususunda Sanayi Birimimizce ilgili mercilere yazı yazılmasına.

KARAR:2

İlimizdeki Sanayi Bölgelerinde (Modern Sanayi, ÇArk Sanayi, Artvin Sanayi gibi) altyapının yetersiz olması bu Bölgelerdeki üyelerimizi olumsuz etkilmekte olup gerekli altyapı iyileştirmelerinin yapılması hususunda Sanayi Birimimizce ilgili mercilere yazı yazılmasına

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurumuza arzına.14.01.2015.20

Haber Tarihi : 22/1/2015
Paylaş