KARAR:1  
              
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya İş Mahkemesi’nin 2014/141 Esas sayı  ve 09/12/2014 tarihli, diyaliz merkezinde hemşire olarak çalışmış 3 yıllık kıdemi olan birinin 2014 Yılında alabileceği emsal ücretin  tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava  konusu; diyaliz merkezinde hemşire olarak çalışmış 3 yıllık kıdemi olan birinin 2014 Yılında alabileceği emsal ücretin yaklaşık olarak aylık 2.000,00-TL civarında olabileceğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.15/01/2015.21

KARAR:2          
             
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15/01/2015.21
       
KARAR:3
             
Dilek ve temenniler dinlendi.15/01/2015.21

Haber Tarihi : 22/1/2015
Paylaş