KARAR:1
 
Serdivan Belediyesi’nce yeni yapılan İmar değişikliği ve düzenlemelerin çoğunlukla
meslek grubu mensuplarımızın bulunduğu özellikle Çark Caddesi üzerindeki taşınmazlarda değer kayıplarına uğradığı ve bu işlemin uygulanmasının telafisi güç ve imkansız durumları beraberinde getirdiğinden Serdivan Belediye Encümenin 01.11.2014 tarih ve 58 sayılı kararının iptali hususunda Oda Hukuk Müşavirliğimizce gerekli girişimlerde bulunulması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 15/01/2015.20
              
KARAR:2
               
Ticari imarlı olan arsalarda ticaretin gelişmesi ve maksimum faydanın sağlanması için bitişik nizam ve tam dolu imar uygulanması teklifimizin Yönetim Kurulumuza. 15/01/2015.20

KARAR:3
              
2014/Şubat Ayının ilk haftası veya ikinci haftası Yeni Tüketici Kanunu’yla ilgili eğitim semineri düzenlenmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 15/01/2015.20

KARAR:4
              
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.15/01/2015.20

Haber Tarihi : 22/1/2015
Paylaş