KARAR:1
                        
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2015/1   Esas sayı  ve   05  01 2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
                      
Yazıda sorulan 2014 yılında  6 yıllık kıdeme sahip bir kaynak ustasının  alabileceği emsal ücretin  dönemin asgari ücret miktarı olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.20.01.2015/20                      

KARAR:2       
                       
Şubat ayı komite toplantımızda Türk Traktör AŞ. Sakarya Fabrikasına yapılacak ziyaretin görüşülmesine.

Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurulumuza arzına.20.01.2015/20

Haber Tarihi : 29/1/2015
Paylaş