KARAR:1

Ay içerisinde Komitemize havale edilen resmi daireler ve Belediyeler rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit edilecek fiyatlarla adı geçen kurum ve Belediyelere yazılı olarak bildirilmesine.21.01.2015.21

KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.21.01.2015.21

KARAR: 3                 

Dilek ve temenniler dinlendi.21.01.2015.21

Haber Tarihi : 29/1/2015
Paylaş