KARAR:1
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 2014/1497 Esas sayı  ve  15.12.2014 tarihli,  kümes hayvanları taşıyan 10/03/2009 ile 28/08/2014 tarihleri arasında çalışan kamyon şoförünün ve ağır vasıta şoförünün alabileceği emsal ücretin tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.
  
Dava  konusu;  kümes hayvanları taşıyan 10/03/2009 ile 28/08/2014 tarihleri
arasında çalışan kamyon şoförünün ve ağır vasıta şoförünün alabileceği emsal ücret şayet aralarında herhangi bir özel anlaşma yoksa belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.20.01.2015.20

KARAR:2
 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.01.2015.20

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.20.01.2015.20

Haber Tarihi : 29/1/2015
Paylaş