KARAR:1
            
Sertifikalı firmaların yetkisiz firmalardan ayırt edilebilmesi için Komitemizce AGDAŞ nezdinde yaptığımız girişimler neticesi sertifikalı firmalara dağıtılan “Doğalgaz Sertifikalı Firma” logolu ışıklı tabelalarıyla ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla Komitemizce hazırlanan ekteki metnin Odamız Basın Yayın  Servisince gerek Odamız web sayfasında ve gerekse de yazılı ve görsel basında haber yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 14/01/2015.24

KARAR:2
            
Müteahhitlerin yaptığı inşaatlarda doğalgaz tesisatı kısmına geçmeden önce AGDAŞ aboneliklerini yaptırması ve mutlaka bir yetkiliyi firmayı tercih etmesi aksi takdirde abonesiz yaptırılan tesisatların AGDAŞ tarafından kontrol ve denetim altında olacağı yapan firmalar hakkında cezai işlemler uygulanacağı hususunun,
          
Yapılan inşaatlarda yakıt tasarrufu, kombinin ömrünün daha uzun olması ve dış hava şartlarından etkilenmemesi ve dondan etkilenmemesi açısından kombilerin yerinin açık balkonda olmaması daha ziyade mutfak gibi kapalı ortamların tercih edilmesi hususu,
          
Çevreye zarar vermemesi, herhangi bir temas halinde sağlık problemleri oluşturmaması açısından yoğuşmalı kombi kullanımını göz önüne alarak, asitik bir sıvı olan yoğuşma suyu için yoğuşma giderlerinin kombinin koyulacağı yere bırakılması hususu
          
Firmalar arası haksız rekabet oluşturmaması ve müşteri mağduriyetlerinin önüne geçilmesi adına müteahhitlerin yetkili firmalarla yapacağı anlaşmalarda müşterilerden fiyat talep edilmemesi için gaz açım ücreti dahil olarak anlaşma yapması hususunun
          
Müteahhit Odaları Birliğine ve ilgili Meslek Komitelerine bilgilendirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.14/01/2015.24

KARAR:3
           
AGDAŞ yetkilileriyle firmalara verilen sayaç takma ücretleri konusu, gaz kullanmayan abonelerle ilgili pazarlama çalışması yapılması,  sayaç teslim etme sistemi ve abone olan müşterilere abone olduğunda, projesi kayda girdiğinde ve proje onaylandığında olmak üzere 3 kere bilgilendirme mesajı atılma konusu ve firmaların proje onay faturalarının firma adreslerine teslim edilmesi konularında karşılıklı görüş ve önerilerde bulunulmuştur.14/01/2015.24

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.14/01/2015.24

Haber Tarihi : 12/2/2015
Paylaş