KARAR:1                   
                    
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya İş mahkemesi’nin 20/01/2015 tarih ve 2014-1462 Esas sayılı ücret tespiti konulu yazısı görüşüldü.
                  
Komitemizce yapılan araştırma neticesinde yazı konusu   5 yıllık bir tecrübeye sahip elektrik işçisinin 2014 yılı itibariyle  alabileceği  ücret olarak dönemin asgari ücret miktarlarının    adı geçen mahkemeye bildirilmesine.12.02.2015.20
        
KARAR:2               
     
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen Sakarya İş mahkemesi’nin 20/01/2015 tarih ve 2014-1462 Esas sayılı ücret tespiti konulu yazısı görüşüldü.
                  
Komitemizce yapılan araştırma neticesinde yazı konusu   5 yıllık bir tecrübeye sahip elektrik işçisinin bir günlük emsal  yemek  ücreti; “KDV dahil 6,00-TL (Altı Türk Lirası)”  olarak adı geçen mahkemeye bildirilmesine.12.02.2015.20

KARAR:3  
                   
Şehrimizde yaşanılan elektrik kesintileri,  en önemli ihtiyacı enerji olan  şehrimiz  İş dünyasını olumsuz etkilemektedir.
                 
Sanayicimizi ve tüccarımızı aynı zamanda halkımızı mağdur eden bu  kesintilerin tekrarı  yaşanmaması önemlidir.   Bu sebeple benzer mağduriyetlerin  olmaması için gerekli önlemlerin alınması hususunda     10.Meslek komite olarak  SEDAŞ’ın uyarılması yönünde  Basın birimimizce Odamız web sayfasında (Komite başkanlığımızla koordineli) haberi yapılmasına.12.02.2015.20

Haber Tarihi : 18/2/2015
Paylaş