KARAR:1
                   
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C. İş Sakarya Mahkemesi’nin 2014/478 Esas Sayı  ve  30/12/2014 tarihli, Yaklaşık 9 yıl tecrübeye sahip bir mağaza elemanının  2014 yılı Mart ayı itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarı hakkındaki yazısı görüşüldü.
                 
Dava konusu, Yaklaşık 9 yıl tecrübeye sahip bir mağaza elemanının 2014 yılı Mart ayı itibariyle alabileceği ortalama aylık miktarı olarak  yürürlükteki asgari ücret (net ve brüt)  olabileceği adı geçen Mahkemeye bildirilmesine.27.01.2015.20

KARAR:2
                 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.27.01.2015.20 

KARAR:3
      
Dilek ve temenniler dinlendi.27.01.2015.20 

Haber Tarihi : 18/2/2015
Paylaş