Sayın 16. Meslek Grubu Üyemiz;

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ekte göndermiş olduğu yazısında, banka müşterilerinin kredi için bankalara yapmış olduğu başvurularda, başka bir sigorta şirketi aracılığı ile düzenlenen poliçelerin, bankaların kredileri ile ilişkilendirilmesine, ancak sigorta priminin peşin olarak ödenmesi halinde imkân verildiğini tespit etmiştir.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yazının devamında, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 32. ve Bireysel Kredilerle Bağlantılı Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. maddelerindeki, kredi kullanan kişinin sigorta yaptırmaya zorunlu tutulduğu hallerde sigortanın belli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin sözleşmeye konulmuş her türlü şartın hükümsüz olduğuna, sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağına ve kredi kuruluşunun kredi kullanan kişinin başka bir sigorta şirketi veya sigorta aracısı yoluyla yaptırdığı ve talep edilen teminatları kapsayan sigorta poliçesini kabul etmek zorunda olduğuna ilişkin hususlara değinerek, müşterinin başka sigorta şirketi aracılığı ile düzenlediği poliçenin kabul edilmesini, primin peşin ödenmesi koşuluna bağlayan bankacılık işleminin, ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiğini ve ilgili banka hakkında idari işlem tesis edildiğini belirtmiştir.

5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 32. ve Bireysel Kredilerle Bağlantılı Uygulama Esasları Yönetmeliği'nin 10. Maddelerindeki hükümlere aykırılık teşkil eden ve yaptırımı olan uygulamanın, komite üyelerimizin mağduriyetine yol açmasının önlenmesi için, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın konu ile ilgili görüşünü Sayın üyemize bildirmemiz hâsıl olmuştur.
Konu ile ilgili yazı ekte yer almaktadır.
Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

Saygılarımla.

Uğur TIN
Genel Sekreter


Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 03.12.2014 tarihli yazısına ulaşmak için tıklayınız.

16. Meslek Komitesinin tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.Haber Tarihi : 20/2/2015
Paylaş