KARAR:1

Komite üyemiz olduğu firması şahıs firması iken  şirketleşen Sayın Seçkin SEZER’in mevzuat gereği sona eren meclis ve komite üyelikleri yerine bir sonraki yedek üyelerin asil üye olarak meclis ve komite üyeliklerine davet edilmesine. 23.02.2015.19

KARAR:2
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/764   Esas sayı  ve   20/11/2014, 27/01/2015  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  Öğrenci yurdunda yönetim memuru olarak çalışan 10 yıllık tecrübeye sahip bir kişinin   2014 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin  aylık 1.000 TL olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.23.02.2015.19

KARAR:3
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2014/158  Esas sayı  ve   18/12/2014  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
           
Dava konusu; Yaklaşık 9 yıllık bir tecrübeye sahip  perakende satış elemanının şubat 2013  itibariyle   alabileceği ücretin aylık 1.000 TL – 1.200 TL arasında olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.23.02.2015.19

KARAR:4
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2013/1314  Esas sayı  ve   30/12/2014  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
            
Dava konusu; Yaklaşık 10 yıllık iş tecrübesine sahip  güvenlik görevlisi olarak çalışan bir işçinin 23/08/2013 tarihi   itibariyle   alabileceği ücretin aylık 1.000 TL olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.23.02.2015.19

KARAR:5
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2015/18  Esas sayı  ve   03/02/2015  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
            
Dava konusu; Yemekhane işletmeciliğinde 01/09/2005 ila 31/05/2013 tarihleri arasında aşçı yardımcısı olarak çalışan, ancak 25 yıllık kıdemi bulunan  aşçı yardımcısının alabileceği emsal ücretin aylık 1.000 TL  – 1.500 TL arasında olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.23.02.2015.19

KARAR:6
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2015/20  Esas sayı  ve   04/02/2015  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
            
Dava konusu; Öğrenci yurdunda kantin ve lokanta olarak faaliyet gösteren işyerinde  01/09/2009 ila 22/04/2012 tarihleri arasında bulaşıkçı olarak çalışan ve 31 yıllık kıdemi bulunan  yemekhane bulaşıkçısının alabileceği emsal ücretin aylık 1.200 TL – 1.500 TL arasında olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.23.02.2015.19

KARAR:7
            
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya  İş  Mahkemesinin 2013/1315  Esas sayı  ve   12/02/2015  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
            
23.06.2004-2013 Yılları arasında, 9 yıllık kıdeme sahip, garson olarak çalışan birisinin alabileceği emsal ücretin aylık 1.100 TL – 1.400 TL arasında  olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.23.02.2015.19

KARAR:8
            
Meslek grubu üyelerimizin işyerlerine polis eşliğinde yapılan baskınlarda, müziğin telif hakkı ödenmeden çalınamayacağı belirtilerek bazı üyelerimiz mahkemeye sevk edilmiş, bazı üyelerimiz ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edilmiştir. Odamız Hukuk Müşaviri tarafından, İstanbul Ticaret Odasından da konuyla ilgili bilgi alınarak, çalışma yapılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.23.02.2015.19    

Haber Tarihi : 25/2/2015
Paylaş