KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/974 Esas sayı  ve   10.02.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 11 yıllık bir tecrübeye sahip bir güvenlik şefinin 2014 Yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin aylık net 2.000,00-TL (İkibinTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.26.12.2014.22

KARAR:2
Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2014/972 Esas sayı  ve   11.02.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 10 yıllık bir tecrübeye sahip bir güvenlik çalışanın  2014 Yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin aylık net 1.500,00-TL (BinbeşyüzTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.26.12.2014.22

KARAR:3    

Ay içerisinde Komitemize havale edilen resmi daireler ve Belediyeler rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU tarafından tespit edilecek fiyatlarla adı geçen kurum ve Belediyelere yazılı olarak bildirilmesine.26.02.2015.22

KARAR:4               

5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2012 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda  kaydı silinecek durumdaki 28.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi. 26.02.2015.22

KARAR:5              

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.02.2015.22

KARAR:6               

Dilek ve temenniler dinlendi.26.02.2015.22

Haber Tarihi : 5/3/2015
Paylaş