KARAR:1
                   
5174 Sayılı TOBB Kanununun 10. Maddesi gereği, 2012 yılında durumları “Askı” olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple  Oda  kaydı  silinecek  durumdaki  3.Meslek Grubu Üyeleri listesi görüşülerek, listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.03.03.2015.21
      
KARAR:2
                   
Son günlerde yapılan sıkı denetimlerde SRC ve Psikoteknik belgeleri sorulmaktadır. Komitemizin yaptığı araştırmaya göre SRC ve Psikoteknik belgelerini almak için senede 2 sefer imtihan yapılmakta ve bu imtihanlar İstanbul ve Bolu illerinde yapılmaktadır. Bu yüzden de, SRC ve Psikoteknik belgesi olan ehliyetli şoför az olduğundan,       SRC ve Psikoteknik belgeli şoför bulmakta firmalar zorlanmaktadır. Bu sınavların ilimizde de yapılması için gerekli girişimlerin Ticaret ve Belgeler Servisimizce yapılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına. 03.03.2015.21
      
KARAR:3
      
Meslek grubu üyelerimizin işyerlerine polis eşliğinde yapılan baskınlarda, müziğin telif hakkı ödenmeden çalınamayacağı belirtilerek bazı üyelerimiz mahkemeye sevk edilmiş, bazı üyelerimiz ifadeleri alınmak üzere emniyete sevk edilmiştir. Odamız Hukuk Müşaviri tarafından, İstanbul Ticaret Odasından da konuyla ilgili bilgi alınarak, çalışma yapılması teklifimizin yönetim kuruluna arzına.03.03.2015.21  
Haber Tarihi : 11/3/2015
Paylaş