KARAR: 1
Yapılması kararlaştırılmış olan çevre bilinci oluşturulması ile ilgili 
panelin organizasyonu için bir Komisyon kurulmuştur. Komisyonda Meslek Komitesi Başkanı Adem BİLGEN, Başkan Yardımcısı Abdullah DEMİR ve Meclis Üyesi M. Önol TAŞÖZ görevlendirilmiştir.
Konuyla ilgili Sakarya Üniversitesi, Çevre İl Müdürlüğü, AGDAŞ, 
Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşerek ortak bir tarih ve panelistlerin belirlenmesi hakkında çalışma yapılmasına.08.01.2010.13
KARAR: 2
Geleneksel olarak düzenlenen Sıhhi Tesisatçılar ve İklimlendirme 
Sistemleri (Doğalgazcılar) Futbol Turnuvası'nın düzenlenmesine. Turnuvayla ilgili bir Komisyon oluşturulup, organizasyon yapılmasına.08.01.2010.13
KARAR: 3
Kocaeli Ticaret Odası'nın İklimlendirme Sistemleri ve Sıhhi Tesisatçılar 
Meslek Komitesi ile tanışmak, sorunların, görüş ve önerilerin paylaşılması amacıyla müşterek bir toplantı tertip edilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.08.01.2010.13
KARAR: 4
Meslek gurubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.01.2010.13
KARAR: 5
Dilek ve temenniler dinlendi.08.01.2010.13

Haber Tarihi : 14/1/2010
Paylaş