KARAR:1
           
5174 Sayılı TOBB kanunun 10.maddesi gereği 2012 yılında durumları ASKI olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple Oda  kaydı silinecek durumdaki  23.meslek grubu üyeleri listesi görüşülerek listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.11.03.2015.22
          
KARAR:2
          
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  İş  Mahkemesi’nin 2015/617 Esas sayı  19.02.2015 tarihli  emsal ücret tespiti  konulu yazısı okunup görüşüldü.
          
Dava konusu; inşaat ve çelik konstrüksiyon konusunda faaliyet gösteren bir işyerinde 11/04/2006  -08/05/2014 Tarihleri arasında yaklaşık 8 yılllık  bir kıdeme sahip imalat ve montaj ustası olarak çalışan  bir kişinin alabileceği emsal ücretinin  net  1.250   TL (binikiyüzelliTürk Lirası ) olabileceği  T.C. Sakarya İş Mahkemesine bildirilmesine.11.03.2015.22
          
KARAR:3
          
Hendek OSB ‘deki Dinsiz Deresi ıslahı ile ilgili yazımıza gelen  Sakarya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün cevabi yazısı görüşüldü.
         
Malumat hasıl olduğuna.
      
Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurumuza arzına.11.03.2015.22
Haber Tarihi : 18/3/2015
Paylaş