KARAR:1                   
                    
5174 Sayılı TOBB Kanununun 10. Maddesi gereği, 2012 yılında durumları “Askı” olan ve bugüne kadar yükümlülüklerini yerine getirmeyen ya da adreslerinde bulunmayan ve bu sebeple  Oda  kaydı  silinecek  durumdaki  10. Meslek Grubu Üyeleri listesi görüşülerek, listede yer alan firmaların durumu değerlendirildi.12.03.2015.22
          
KARAR:2               
          Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C. Sakarya İş Mahkemesinin 11.02.2015 tarih ve 2014/536 esas sayılı ücret tespiti hakkındaki yazısı görüşüldü.
                    
Dava konusu;  Yaklaşık 3 yıllık tecrübeye sahip makine teknikeri mezunu olan Satış Sorumlusu olarak çalışan kişinin 2013 yılı itibariyle alabileceği emsal ücretin, belirtilen tarihteki yürürlükteki asgari ücret olabileceğinin Sakarya İş Mahkemesine  bildirilmesine.12.03.2015.22
        
KARAR:3  
                    
09 Nisan 2015 Perşembe günü saat:16.00’da Odamız Ali COŞKUN Konferans Salonunda, Sakarya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet BAYRAK sunumunda, “Yıldırıma Karşı Korunma ve Topraklama” konulu eğitim seminerinin, Elektrik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Sakarya Temsilciliği ve Sakarya Elektrikçiler Derneğine bir yazı ile bildirilip, davet edilerek, meslek grubu üyelerimize de e-posta ve sms ile duyurularak, İnsan Kaynakları ve Eğitim Servisimizce gerçekleştirilmesi ve seminerle ilgili oluşabilecek masrafların komitemiz bütçesinden karşılanması teklimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.03.2015.22            
Haber Tarihi : 18/3/2015
Paylaş