KARAR: 1
Meslek grubumuzda bulunan tüm üyelerimizin sorunlarının, görüş ve önerilerinin dinlenmesi amacıyla 03 Şubat 2010 Çarşamba günü Saat 10:00'da Odamızda bir toplantı tertip edilmesine, toplantının duyurusunun posta yolu ile tüm üyelerimize iletilmesi yönünde çalışma yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.08.01.2010.10
KARAR: 2
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.08.01.2010.10
KARAR: 3
Dilek ve temenniler dinlendi.08.01.2010.10

Haber Tarihi : 14/1/2010
Paylaş