KARAR:1
                   
Meslek Grubumuz üyelerine yönelik olarak Odamız Eğitim Salonunda 14 Nisan  2015 Salı Günü saat:10.00’da, Türkiye Danfoss ile müştereken “Termostatik Radyatör Vanaları ve Oda Termostatları ile Konfor ve Tasarruf” konulu bir eğitim semineri düzenlenmesine,   yiyecek ve içecek ikramlarının Komite Bütçesinden karşılanmasına, ayrıca  seminer duyurusunun Bilişim ve Planlama Servisince toplu e-mail yoluyla duyurulması  teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.01/04/2015.28

KARAR:2
                
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.01/04/2015.28

KARAR:3
                
Dilek ve temenniler dinlendi.01/04/2015.28

Haber Tarihi : 8/4/2015
Paylaş