KARAR:1
                
Odamıza gelen ve Komitemize havale edilen T.C. Pamukova Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 24/03/2015 tarih ve 2015/75 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
 
Şehrimiz (Sakarya) hafriyat sektöründe taraflar arasındaki  ticari anlaşmalarda sözlü anlaşmalar değil, yazılı anlaşmalar ticari teamüllerden olduğunun adı geçen mahkemeye bildirilmesine.02.04.2013.23
               
KARAR:2
              
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.02.04.2013.23
              
KARAR:3
              
Dilek ve temenniler dinlendi.02.04.2013.23                 

 

Haber Tarihi : 8/4/2015
Paylaş