KARAR:1
             
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş  Mahkemesi’nin 2014/1214  Esas sayı  06.03.2015 tarihli  emsal ücret tespiti  konulu yazısı okunup görüşüldü.
            
Dava konusu; yaklaşık 25 yıllık  bir kaynak ustasının  alabileceği emsal ücretinin  net     1.250TL (BinikiyüzelliTürk Lirası ) olabileceğinin  T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesine bildirilmesine.08.04.2015.23
          
KARAR:2
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1. İş  Mahkemesi’nin 2014/1212  Esas sayı  11.03.2015 tarihli  emsal ücret tespiti  konulu yazısı okunup görüşüldü.
            
Dava konusu;7 yıllık tecrübeye sahip bir kaynak  ustasının 2014 tarihi itibariyle  alabileceği emsal ücretinin  net  1.000   TL (BinTürk Lirası ) olabileceğinin  T.C. Sakarya 1.İş Mahkemesine bildirilmesine.08.04.2015.23        
  
Hususlarında müsaadeleri için yönetim kurumuza arzına.08.04.2015.23
Haber Tarihi : 15/4/2015
Paylaş