Sayın Sigorta Acentesi Üyemiz;

Bugün itibari ile Odalar ve Borsalar Birliği'nden "Şube Açarak Teşkilatlanan Sigorta Acenteleri Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslar" tarafımıza ulaştırılmış olup, Mevcut Şubesi olan ve Yeni Şube açmak isteyen teşkilatlanmalarda bu esaslar dikkate alınacaktır. 

Mevcut şubesi olan acentelerimiz daha önceki yönetmelikte belirtilen Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı vasıflarına uygun istihdamları, ve yeterli sermaye miktarını tamamlayarak en geç 24 Nisan Cuma günü saat 14:00'e kadar;

Yazımızın ekinde olan mali müşavir onaylı mali tablolar, mali müşavir onaylı ödenmiş sermaye / malvarlığı beyanı (söz konusu ödenmiş sermaye / malvarlığının en az %50 sinin nakit ve nakde kolay dönüştürülebilir yatırım araçlarından oluştuğuna ilişkin) ile organizasyon şeması, acente merkezi ve acente şubeleri isimli tablolar ile ilgili yönetici ve personeller için bilgi formunu düzenleyerek Orijinal nüsha olarak ve CD ortamında Odamıza müracaat etmelidir.


Not: 
1- Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili Mesleki Deneyim ve Mezuniyet şartları 2015/10 Sayılı sektör Duyurusunda belirtilmiş olup ekte bulunmaktadır.

2- 2015/10 sayılı Sektör Duyurusunda belirtilen 31.12.2015 tarihi, genel müdür ve genel müdür yardımcısı atanmasına ilişkin bir süre uzatım tarihi olmayıp, adı geçen Sektör Duyurusunda belirtilen mesleklere ilişkin mesleki deneyimlerin kabul edilebileceği son tarihi ifade etmektedir. Bu tarihten sonra Genel Müdür'ün 7 Yıl Sigortacılık alanında Genel Müdür Yardımcısının da 5 yıl Sigortacılık alanında mesleki deneyimlerini ispat etmesi gerekecektir.


3- Ekte Bulunan Organizasyon Şeması ve Tablolar Mali Müşavir tarafından onaylanarak, Form A , Form B belgeleri kaşe ve ıslak imza ile hem orijinal olarak hem de CD ortamında Odamıza iletilmelidir.

Bilgilerinize rica ederim.


Saygılarımızla

Uğur TIN 
Genel SekreterSigorta Acentelerinin Sermaye Yapısı ve Personelinin Mesleki Deneyimi Konusunda Sektör Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Acente Organizasyon Şemasına ulaşmak için tıklayınız.

Form A'ya ulaşmak için tıklayınız.

Form B'ye ulaşmak için tıklayınız.

Şube Açarak Teşkilatlanan Sigorta Acenteleri Başvurularına İlişkin Usul ve Esaslara ulaşmak için tıklayınız.

16. Meslek Komitesinin tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'nın tüm duyurularına ulaşmak için tıklayınız.

Haber Tarihi : 17/4/2015
Paylaş