KARAR:1  
               
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/1155 Esas sayı  ve 07/04/2015 tarihli, 23/11/2009 – 09/02/2015 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar davalı şirkette tenkil servis elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin  tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
             
Dava  konusu; 23/11/2009 – 09/02/2015 tarihleri arasında yaklaşık 5 yıl kadar davalı şirkette tenkik servis elemanı olarak görev yapan bir kişinin alabileceği emsal ücretin yaklaşık olarak aylık 1.000,00-TL (BinTürkLirası) ila 1.200,00-TL (BinikiyüzTürkLirası) arasında olabileceğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.16/04/2015.24

KARAR:2          
            
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.16/04/2015.24
            
KARAR:3
            
Dilek ve temenniler dinlendi.16/04/2015.24

Haber Tarihi : 22/4/2015
Paylaş