KARAR:1

31.Meslek Komitesi olarak son zamanlarda çok sık karşılaştığımız GSM sektöründeki cep telefonları aksesuarları marka yönetmeliği ve patent ile ilgili sıkıntıların çözümü ve bu konudaki eksik bilgilerin giderilmesi konusunda yapılabilecek çalışmalar ile ilgili SATSO Başkan Vekili Sayın Orhan Yılgenci ile görüşme yapılmıştır.

Yapılan görüşme sonucunda bu konunun sadece Sakarya’da faaliyet gösteren cep telefonu ve aksesuarları satışı yapan firmaların değil aslında Türkiye’de genel olarak bu sektördeki tüm firmaların ortak sorunu olduğu görülmüştür. Baskınlara gelen avukatlar dâhil kimsenin bu konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığı ve bu doğrultuda 31. Meslek Komitesi olarak hukuksal mücadele yapılması gerektiği ve MOBİSAT gibi kurumlarla işbirliği yaparak üyelerimizin bilinçlendirilmesi amacıyla marka ve patent konusunda eğitim seminerlerinin düzenlenmesi gerektiği görülmüştür.

Ayrıca meslek mensuplarının sorunlarının daha hızlı çözülmesi ve GSM sektörünün hak ettiği seviyelere gelmesi için Sakarya  Cep Telefoncuları Derneği adı altında  bir dernek kurulması yönünde bir çalışmanın yapılması gerekliliği  sonucuna varılmıştır.

Konuyla ilgili Komitemizle koordineli olarak web sayfamızda haber yapılması,

Hususunun  Yönetim Kurulumuza arzına .

Haber Tarihi : 30/4/2015
Paylaş