KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  18 03 2015 tarih ve 2013-442 Esas sayılı emsal ücret tespiti konulu yazısı görüşüldü.

Sakarya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Endüstriyel Kalıpçılık bölümünden mezun olduktan sonra emsallerine göre alacağı ücretin aylık net 1.600  TL (binaltıyüzTürk Lirası) olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.21.04.2015.23
            
KARAR:2

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C. Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin  12 03 2015 tarih ve 2015/1063 Esas sayılı ücret tespiti konulu yazısı görüşüldü.

Kepçe Araç Tamiri ve Mikser Operatörü olarak görev yapan 7 yıl kıdemi olan bir işçinin 2014 aralık ayı itibariyle alabileceği ortalama ücret olarak  dönemin asgari ücret rakamlarının bildirilmesine.21.04.2015.23
 
KARAR:3

Oda üyesi Ant Group Teknoloji Makine İmalatı San.ve Tic.Ltd.A.Ş.’nin 09.04 2015 tarihli, fire ve zaiyat konulu dilekçesi ( Oda evrak kaydı 16 04 2015 - 3956 9/G )  görüşüldü.

Dilekçe eki evraklar incelendiğinde fire oranı sorulan faaliyetler “Komple nişasta –glikoz tesisi ,susuzlaştırma tesisi özel ekipmanları (tank vs) “ proje bazlı çalışma gerektirdiğinden bu alandaki söz konusu fire oranın %5 ile % 15 arası olabileceği tespit edilmiştir.21.04.2015.23
 
KARAR:4

Oda üyesi Kromel Makine San. ve Tic. A.Ş. ‘nin 09 04 2015 tarihli , fire ve zaiyat konulu dilekçesi ( Oda evrak kaydı 16 04 2015 -3957 9/G )  görüşüldü.
 
Faaliyet alanı süt makinelerinin ve gıda makinelerinin imalatı olan firmanın üretimdeki fire oranının % 5-7 arası olabileceği tespit edilmiştir.21.04.2015.23
 
KARAR:5

Oda üyesi Peymak Gıda ve Süt End. Mak. San.Tic.Ltd.Şti’nin   15 04 2015 tarihli, fire ve zaiyat konulu dilekçesi ( Oda evrak kaydı 16 04 2015 -3958 9/G )  görüşüldü.
 
Faaliyet alanı süt makinelerinin ve santrifüjlü krema ayırıcılarının imalatı olan firmanın üretimdeki fire oranının %3-5 arası olabileceği tespit edilmiştir.21.04.2015.23

Haber Tarihi : 6/5/2015
Paylaş