KARAR: 1
Yollarda 10 numara adı altında yağ satışı yapan ve birer akaryakıt istasyonu
gibi çalışan noktalarla ilgili basın açıklaması yapılması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.28.01.2010.11
KARAR: 2
Yukarıdaki bahse konu çalışmayla ilgili konunun bir dosya halinde E.P.D.K. ve
T.O.B.B.' ne sunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.28.01.2010.11
KARAR: 3
Aynı çalışmanın Enerji Bakanlığı'na ve İlimiz Milletvekillerine bir dosya
halinde sunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.28.01.2010.11
KARAR: 4
Yapılan çalışmanın Sakarya Valiliği'ne ve İl jandarma Komutanlığı'na bir
dosya halinde sunulması hususunun Yönetim Kuruluna arzına.28.01.2010.11
KARAR: 5
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.28.01.2010.11
KARAR: 6
Dilek ve temenniler dinlendi.28.01.2010.11
Haber Tarihi : 3/2/2010
Paylaş