KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 2014/1064 Esas sayı ve 30.04.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; yaklaşık 1,5 bekçilik yapan kişinin 2014 tarihindeki alabileceği emsal ücretin 950,00-TL (DokuzelliTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.20.05.2015.25

KARAR:2                               

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 16/03/2015 tarih ve 69064893-000-[47-159]-2839,  69064893-000-[47-159]-2841, 14/04/2015 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010106631]-3907, 16/04/2015 tarih ve 69064893-310.80.02-[54010106015]-4108, 17/04/2015 tarih ve  69064893-310.80.02-[54010100283]-4151, 21/04/2015 tarih ve  69064893-310.80.01-[54110100655]-4229 ile 21/04/2015 tarih ve  69064893-310.80.01-[54010102572]-4235, 28/04/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54010106021]-4459 sayılı yazıları ile Sakarya Sapanca Orman İşletme Şefliği’nin, 28/04/2015 tarih ve 58286755-255.99[255.99]/883673 sayılı emlak satış rayiç bedel tespit talepleri yazılarının Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit tarafından tespit edilecek fiyatlarla adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.20.05.2015.25

KARAR:3

Yönetim Kurulumuzca Komitemize havale edilen, TOBB’un, güzellik salonlarında hekim olmayanların estetik amaçlı İPL Cihazları kullanamayacakları sonucu güzellik salonlarında yaşanılan sorunlara ilişkin Sağlık Bakanlığından gelen 22/04/2015 tarih ve 0545/7858 sayılı cevabi yazısı görüşüldü.

Gelen cevabi yazı hakkında talepte bulunan Odamız Üyesinin bilgilendirilmesine. 20.05.2015.25

KARAR:4                   

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.20.05.2015.25

KARAR:5              

Dilek ve temenniler dinlendi.20.05.2015.25

Haber Tarihi : 26/5/2015
Paylaş