KARAR:1
 
Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen, Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu, Sakarya Küçük ve Orta Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı, Vergi Müfettişi Turgay GÜLTÜRK tarafından yapılmakta olan bir vergi incelenmesine esas teşkil etmek üzere;

Benzin, Motorin, LPG ve Gazyağının Rafineri dolum, nakliye, istasyon dolum, istasyon bekleme, Pompa dolum esnasında fire oranları ile kesafet oranlarını Odamızdan talep ettiği 11/05/2015 tarih ve AGB-A-2089/16-7 sayılı yazısı görüşüldü.
           
Sözkonusu ürünlere ilişkin fire ve zayiat oranlarının daha önce Oda Meclisimizin 28/11/1984 tarih ve 10/6 sayılı kararlarıyla tespit ettiği fire ve zayiat oranlarının, kesafet oranlarında ise yazı ekindeki kurumum verdiği bilgi dökümünün adı geçen Müfettişliğe  yazılı olarak bildirilmesi teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.12.05.2015.25

KARAR:2
           
Odamız ev sahipliğinde 26/05/2015 Salı Günü Saat:13.00’te gerçekleştirilecek Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sendikası (TABGİS) yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirilecek Toplantıda Komitemizce gündeme alınması gereken hususlar değerlendirilmiştir.12.05.2015.25
 
KARAR: 3
 
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.12.05.2015.27

KARAR:4       
           
Dilek ve temenniler dinlendi.12.05.2015.27                            

Haber Tarihi : 26/5/2015
Paylaş