KARAR:1

Sigorta Haftası ile ilgili Ticaret Servisinden yapılacak etkinliklerin bilgisi alındı.21.05.2015.26

KARAR:2
Sigorta Haftası Etkinliklerimizin İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Bolu, Düzce, Bilecik, Zonguldak, Yalova ve Gebze İllerindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına bildirilmesine.21.05.2015.26

KARAR:3

Resmi Gazetenin 14 Mayıs 2015 Tarih ve 29355 Sayılı Nüshasında, Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca yayımlanarak 01/6/2015 tarihinde yürürlüğe girecek “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları” Tebliğine göre kaza yapan araçların değer kaybının hesaplanması işinin yine aynı aracın hasar onarım ekspertizine dahil edilerek tamamlanması hususunun T.O.B.B. ve Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Müdürlüklerine Odamız Ticaret Servisince yazılı olarak bildirilmesine.21.05.2015.26

KARAR:4

İnşaat All Risk (bütün riskler) sigortası poliçelerinin ruhsat aşamasında tüm yeni abonelerde zorunlu hale getirilmesi hususunun Ticaret Servisince araştırılmasına. 21.05.2015.26

KARAR:5

DASK Poliçelerinde adres ID’lerine m2 ve ada, pafta, parsel bileşenin de ilave edilmesi hususunda Odamız Ticaret Servisince DASK Kurumundan yazılı talepte bulunulmasına.

Zorunlu deprem sigorta poliçesinin talep ettiği kurumlar sayısının arttırılmasına. 21.05.2015.26

KARAR:6

SAİK tarafından hazırlanan Sigorta Acenteleri Bölgesel Gelişmişlik ve Taşıma Kapasitesi Araştırma Rapor ve Sonuçlarının Odamız ile paylaşılması ve değerlendirilmesi bakımından Odamız Ticaret Servisince istenilmesine.21.05.2015.26

KARAR:7

Üyelerimizce Komitemize şikayet edilen yetkisiz sigortacılık yapan ve fiziki şartlara uymayan işletmelerin Odamız Ticaret Servisince T.O.B.B.’a ve Hazine Müsteşarlığı’nın ilgili birimlerine bildirilmelerine. 21.05.2015.26

KARAR:8

16705/2015 Tarih ve 1370 sayılı yazımızla, 30/12/2014 Tarih ve 29221 Sayılı Mükerrer Yönetmeliğin sektörü olumsuz etkilediği ve üyelerimizi zor duruma düşürdüğünden bahisle olumsuzlukları 5 madde ile T.O.B.B.’a bildirdiğimiz yazımıza destek istediğimize istinaden Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden gelen 27.04.2015 tarih ve 44960350-001.02/5955 sayılı cevabi yazısı görüşüldü ve değerlendirmelerde bulunuldu.21.05.2015.26

Haber Tarihi : 26/5/2015
Paylaş