KARAR:1
              
Sektörümüzdeki K.D.V. oranın %18’dir. Sektördeki ekonomik durgunluğu aşmak ve ticareti canlandırmak için  uygulanmakta olan KDV oranının %18’den  %8’e çekilmesi hususunda Ticaret Servisimizce üst kuruluşumuz TOBB ve ilgili merciilere yazı yazılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13.05.2015.24

KARAR:2      
            
Odamız eğitim servisince hazırlanan meslek okulları bölüm ihtiyaç anketi  doldurulmuştur.13.05.2015.24

KARAR:3
            
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.13.05.2015.24

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.13.05.2015.24

Haber Tarihi : 26/5/2015
Paylaş