KARAR: 1
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/834 Esas sayı ve 07/05/2015 tarihli yazısı ile talep ettiği, yaklaşık 5 yıllık bir tecrübeye sahip kalorifer ve doğalgaz tesisat ustasının ne kadar ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu;2009–27/10/2014 tarihleri arasında çalışması bulunan  kalorifer ve doğalgaz tesisat ustasının alabileceği ücretin dönemler halinde ve net-brüt olarak tespitiyle ilgili hususu Komitemizce görüşülmüş olup, dönemler itibariyle alabileceği ortalama  aylık ücretinin,  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki brüt ve net asgari ücret olarak tespit edildiğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.13/05/2015.29
              
KARAR:2
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/840 Esas sayı ve 07/05/2015 tarihli yazısı ile talep ettiği, yaklaşık 5 yıllık bir tecrübeye sahip kalorifer ve doğalgaz tesisat ustasının ne kadar ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu;2009–27/10/2014 tarihleri arasında çalışması bulunan  kalorifer ve doğalgaz tesisat ustasının kıdemi de dikkate alınarak alabileceği emsal ücretin yılara göre net-brüt olarak tespitiyle ilgili hususu Komitemizce görüşülmüş olup, yıllar  itibariyle alabileceği ortalama  aylık ücretinin,  belirtilen tarihlerdeki yürürlükteki brüt ve net asgari ücret olarak tespit edildiğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.13/05/2015.29
              
KARAR:3
   
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin 2015/841 Esas sayı ve 07/05/2015 tarihli yazısı ile talep ettiği, yaklaşık 2,5 yıllık bir tecrübeye sahip kalorifer ve doğalgaz tesisat ustasının ne kadar ücret alabileceği hususu görüşüldü.

Dava konusu;2012–27/10/2014 tarihleri arasında çalışması bulunan  kalorifer ve doğalgaz tesisat ustasının alabileceği emsal ücretin net-brüt olarak tespitiyle ilgili hususu Komitemizce görüşülmüş ve belirtilen tarihler itibariyle alabileceği ortalama  emsal ücretinin, o tarihlerdeki yürürlükteki asgari ücret olarak tespit edildiğinin  İş Mahkemesine bildirilmesine.13/05/2015.29         
              
KARAR:4
    
Meslek grubumuzdaki AGDAŞ Yetkili firmalarla, AGDAŞ arasında 16 Mayıs 2015 Cumartesi Günü saat 9:00 ila 13.30 arasında, Odamız Ali Coşkun Konferans Salonunda paylaşım toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına.13/05/2015.29
                
KARAR:5
                 
30 Mayıs 2015 Cumartesi Günü Saat:9:30’da, Güreser Restoranda, Meslek Grubu Üyelerimize, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanımızın da teşrifleriyle, Komitemiz Bütçesinden karşılanmak üzere kahvaltılı grup toplantısı yapılması teklifimizin Yönetim Kurulumuza arzına. 13/05/2015.29
                
KARAR:6
            
Odamız eğitim servisince hazırlanan meslek okulları bölüm ihtiyaç anketi  doldurulmuştur.13.05.2015.29
                
KARAR:7
                
Dilek ve temenniler dinlendi.13/05/2015.29

Haber Tarihi : 26/5/2015
Paylaş