KARAR:1

Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C.Sakarya 2.İş Mahkemesi’nin  07.05.2015 tarih ve 2015/808 Esas sayılı emsal ücret tespiti konulu yazısı görüşüldü.

Komitemizce yapılan araştırmada 22/01/2013-02/09/2014 tarihleri arasında gaz altı kaynakçısı olarak çalışan birinin alabileceği emsal ücretin aylık net 1.000,00-TL ile 1.300,00-TL arası (Bin ila BinüçyüzTürkLirası arası) olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.26.05.2015.24
 
KARAR:2

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.26.05.2015.24

KARAR:3

Dilek ve temenniler dinlendi.26.05.2015.24

Haber Tarihi : 3/6/2015
Paylaş