KARAR:1
                
Müteahhit üyelerimizin bildirdikleri üzere inşaatlarını tamamlayıp sonrasında gerçekleştirdikleri emlak satışlarında bu mülkleri satın alan vatandaşlarımızın emlak beyannameleri vermemeleri üzerine emlak vergilerinin müteahhit üyelerimiz üzerine kaldığını belirtmektedirler.
              
Üyelerimiz açısından sorun teşkil eden bu durumun önüne geçmek adına ilimizdeki tapu müdürlüklerinden görüş istenmesine.28.05.2015.26

KARAR:2
           
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen  T.C.Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 05/05/2015 tarih ve 2015/15 Esas sayılı yazısı görüşüldü.
            
Yazıda sorulan bir müteahhidin  ortalama yıllık geliri olarak net 300.000,00-TL (üçyüzbinTürkLirası) olarak adı geçen mahkemeye bildirilmesine.28.05.2015.26

Haber Tarihi : 18/6/2015
Paylaş