KARAR:1
               
Odamızca TOBB’a yazılan sektörümüzdeki K.D.V.oranın %18’den %8’e çekilmesiyle ilgili yazı hakkında Komitemizce değerlendirmelerde bulunuldu.10.06.2015.25

KARAR:2      
             
Ülkemizde geçen hafta sonu gerçekleştirilen Milletvekilleri Genel Seçimleri sonuçlarının, Devletimize, Milletimize,  Vatanımıza ve İş Dünyamıza hayırlar getirmesini temenni ederiz. 10.06.2015.25

KARAR:3     
           
Meslek Grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.10.06.2015.25

KARAR:4
           
Dilek ve temenniler dinlendi.10.06.2015.25

Haber Tarihi : 18/6/2015
Paylaş