KARAR:1
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin 2015-968 Esas  sayı  ve 26/05/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  yemekhane işletmeciliği konusunda faaliyet gösteren  bir işyerinde kantin görevlisi olarak 01/09/2009 -04/05/2012 tarihleri arasında çalışan birinin kıdemi de dikkate alınarak alabileceği ücretin   dönemin asgari ücret miktarları    olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.06.2015.23

KARAR:2
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş  Mahkemesinin 2015/242 Esas sayı  ve 13/04/2015  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.
Dava konusu; yirmi üç yılık  tecrübeye sahip bir turizm ve konaklama şirketinde kat görevlisi olarak görev yapan bir kişinin 2014 tarihi itibariyle alabileceği emsal ücretin dönemin asgari ücret miktarının 1,5 katı olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.06.2015.23

KARAR:3
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesinin  2015/230 Esas sayı  ve 17/03/2015   tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 2008-2013 tarihleri arasında aşçı yardımcısı olarak çalışan birinin alabileceği emsal ücretin dönemin asgari ücreti ile asgari ücretin 1,5 katı arasında olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.06.2015.23

KARAR:4
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş  Mahkemesinin  2014/760 Esas sayı  ve  29/04/2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu;  yaklaşık 5 yıllık tecrübeye sahip aşçının 2014 yılı itibariyle alabileceği emsal ücret olarak dönemin asgari ücret miktarının 1,5 katı olabileceğinin adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.06.2015.23

KARAR: 5
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya  2.İş  Mahkemesinin 2015/1148 Esas sayı  ve 08/05/2015  tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı görüşüldü.

Dava konusu; 02/04/2011-05/03/2015 tarihleri arasında yaklaşık 4 yıl kadar bulaşıkçı olarak görev yapan bir kişinin kıdemine göre  alabileceği emsal ücretin dönemin asgari ücret miktarları olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.11.06.2015.23

Haber Tarihi : 18/6/2015
Paylaş