KARAR:1
             
Odamıza gelen ve komitemize havale edilen T.C.Sakarya 2.İş  Mahkemesi’nin 2015/1313 Esas sayı 31/05.2015 tarihli  emsal ücret araştırması  konulu yazısı okunup görüşüldü.
            
Dava konusu; 29/08/2013  07/04/2015 tarihleri arası yaklaşık 2 yıl kadar 1-12 12-8 8-4 saatleri arasında vardiyalı olarak preshane bölümünde manipilasyon işinde çalışan bir kişinin alabileceği ücretin     net  1.000 TL - ila 1.200   TL  (bin Türk Lirası ila binikiyüzTürk Lirası ) arasında olabileceğinin  adı geçen mahkemeye bildirilmesine.17.06.2015.25
          
KARAR:2
          
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.17.06.2015.25
          
KARAR:3
          
Dilek ve temenniler dinlendi.17.06.2015.25
Haber Tarihi : 24/6/2015
Paylaş