KARAR:1

Odamıza gelen ve Genel Sekreterlikçe Komitemize havale edilen T.C.Sakarya 1.İş  Mahkemesi’nin 2013/1300 Esas sayı  ve  12.05.2015 tarihli  ücret tespiti  hakkındaki yazısı okunup görüşüldü.

Dava konusu; 5 yıl kidemi bulunan silahsız özel güvenlik görevlisinin alabileceği emsal ücretin aylık net olarak 1.100,00-TL (BinYüzTürkLirası) olabileceğinin İş Mahkemesine bildirilmesine.24.06.2015.26

KARAR:2                               

Defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü’nün, 22/05/2015 tarih  69064893-752.01.03-[54110100163]-5309 sayılı yazısı, 13/05/2015 tarih ve 69064893-310.50-5019 sayılı yazısı,  25/05/2015 tarih ve 69064893-310.80.01-[54150130972]-5414 sayılı yazısı, 28/05/2015 tarihli ve 69064893-310.80.04-[54010105673]-5596 sayılı yazısı, 02/06/2015 tarihli ve 69064893-310.80.01-[54030102302]-5843, 69064893-310.80.02-[54160145413]-5848 ve 69064893-310.80.02-[54010106003]-5814 sayılı yazıları ile Sakarya 1.O.S.B.Müdürlüğün, 12/06/2015 tarih ve 169.15/311 sayılı emlak satış rayiç bedel tespit talepleri yazılarının

Meslek Komite Üyemiz Emrullah TERZİOĞLU ile Meslek Komite Yedek Üyemiz Hüseyin Dinçer HÜRCAN tarafından tespit tarafından tespit edilecek fiyatlarla adı geçen kurumlara yazılı olarak bildirilmesine.24.06.2015.26

KARAR:3

Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.24.06.2015.26

KARAR:4                   

Dilek ve temenniler dinlendi.24.06.2015.26

Haber Tarihi : 1/7/2015
Paylaş