KARAR:1
         
Meslek  Komitemizden, Murat ÇAKMAK’ın 24/06/2015 tarihli dilekçesi ekinde sunulan Murat ÇAKMAK’ın, CYB Mühendislik İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. adına düzenlediği./06/2015 tarihli ve ...no'lu fatura muhteviyatı elektrik malzemelerinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanması talep edilmiştir.
                    
Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, söz konusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.09.07.2015.26
         
KARAR:2
          
Meslek  Komitemizden,  Mepsa Makine Elektrik  Plastik Elektrik Üret.Dağ.San.ve Tic. Ltd. Şti’nin 24/06/2015 tarihli  dilekçesi ekinde sunulan Mepsa Makine  Elektrik Plastik Elektrik Üret.Dağ.San.ve Tic.Ltd.Şti’nin, CYB Mühendislik İnş.San.ve Tic. Ltd.Şti.  adına  düzenlediği ./06/2015 tarihli ve ... no'lu fatura muhteviyatı elektrik malzemesinin fatura tarihi itibariyle piyasa rayicine uygunluğunun araştırılarak onaylanması talep edilmiştir.
        
Meslek Komitemiz yaptığı araştırmalar neticesinde, söz konusu fatura muhteviyatının piyasa rayicine uygun olduğunu tespit etmiş olup, faturanın onaylanmasına karar vermiştir.09.07.2015.26 
                      
KARAR:3              
         
Meslek grubumuz ile ilgili genel sorunlar tartışıldı.09.07.2015.26        
        
KARAR:4  
                    
Dilek ve temenniler dinlendi.09.07.2015.26
Haber Tarihi : 15/7/2015
Paylaş